Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de
Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Proiect POSDRU/83/5.2/S/58823

“CARAVANA OPORTUNITATILOR DE OCUPARE DIN MUNTII APUSENI”

Clubul de Ecologie si Turism Montan ALBAMONT

Obiectiv general

Cresterea oportunitatilor de ocupare prin dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii pe piata muncii pentru 30000 beneficiari directi ai diverselor activitati ale proiectului. Acest lucru se va realiza prin diagnoza situatiei actuale in 50 comune din Muntii Apuseni, realizare de strategii de dezvoltare locala, informare si formare profesionala si antreprenoriala.

Obiective specifice

A. Realizarea strategiei de dezvoltare locala a resurselor umane pentru o zona cu minim 25 comune.
Acest obiectiv se va realiza prin activităti de cercetare si studii de teren privind situatia actuala a somajului si a persoanelor, identificarea si evaluarea nevoilor specifice ale grupurilor tintă in vederea integrarii pe piata muncii si prin consultanta pentru adoptare strategiilor. Acest studiu si strategia vor asigura corelarea programelor de formare profesională furnizate cu oportunitatile existente si/sau previzionate de pe piata muncii din Muntii Apuseni.

B. Realizarea unei campanii de informare.
Acesta presupune implementarea activitatilor de informare si constientizare privind oportunitătile de educatie si formare profesionala, de ocupare in domenii non-agricole, de promovare a culturii antreprenoriale in mediul rural, de protectie a mediului in vederea unui mod de viata sanatos si de crestere a constientizarii asupra efectelor nocive ale tutunului si alcoolului in scoli pentru 10000 persoane.

Aceste activitati se vor realiza in cadrul Caravanei Oportunitatilor de Ocupare care va poposi de doua ori pe an in 25 targuri si 25 scoli si a Retelei de Servicii de Ocupare formata din 25 Panouri ale Oportunitatilor de Ocupare actualizate prin date din Website-ul oportunitatilor de ocupare.

Campania de informare va asigura mobilitate ocupaţionala şi geografica a forţei de muncă si va duce la îmbunătăţirea mediului înconjurător şi a stării de sănătate a populaţiei din Muntii Apuseni.

C. Furnizarea programelor de formare profesionala si dezvoltare a capacitati antreprenoriale.

Programele de formare profesionala vor cuprinde 16 profesii acreditate, din care 8 prin acest proiect, pentru 360 persoane, in domeniile IT, turism, protectia naturii, prelucrarea lemnului, pietrei si a altor materii prime locale, constructii si reparatii auto. Pentru 90 persoane se vor furniza programe de dezvoltare a competentelor antreprenoriale in dezvoltarea afacerilor ca administrator pensiune turistica si manager resurse umane, in planificarea afacerilor si marketing. De asemenea, se vor asigura consiliere si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri si pentru accesarea si utilizarea creditelor si a granturilor.

Formarea profesionala si antreprenoriala va duce la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane si la formarea condiţiilor pentru crearea si dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole din Muntii Apuseni.

Activitati

A1. Organizarea echipei de implementare proiect.

 1. Membrii echipei de management si expertii vor fi selectati dintre membri aplicantului si partenerului de proiect. Lectorii si examinatorii vor fi selectati dintre colaboratorii lor.
 2. Planificare activitati si stabilirea responsabilitatilor membrilor.

A2. Achizitia de bunuri

Se vor achizitiona: 1 masina pentru deplasari la activitati, 25 panouri oportunitati ocupare, 23 laptopuri si 27 calculatoare, cu licenta soft, 2 videoproiectoare, 7 birouri, 7 scaune de birou, 4 dulapuri, 27 multifuctionale A4 (imprimanta, copiator, fax si scanner), domeniu website, consumabilele si carburant.

 1. Pregatirea licitatiilor.
 2. Selectia furnizorilor.
 3. Receptia bunurilor.

A3. Realizare achizitie pentru studiu de teren si strategie.

Studiul de teren se va subcontracta unui institut de cercetari sau universitate care va instrui doi operatori de teren, angajati de aplicant sa culeaga datele in teren.

 1. Pregatirea licitatiei.
 2. Derularea licitatiei, selectia furnizorilor
 3. Contractarea serviciului
 4. Pregatirea selectiei a 5 potentiali operatori teren
 5. Selectare a 5 potentiali operatori de teren
 6. Pregatirea sesiunii de instruire
 7. Instruire a 5 potentiali operatori de teren

A4. Realizarea studiului de teren

Studiul de teren se va realiza cu un chestionar realizat de subcontractor dupa o documentrare. Aplicarea chestionarelor se va realiza de catre cei doi operatori de teren sub indrumarea subcontractorului care va intocmi raportul de cercetare si proiectul strategiei.

 1. Documentare
 2. Pregatirea instrumentelor investigatiei
 3. Cercetare in teren
 4. Prelucrarea datelor
 5. Intocmirea raportului de cercetare si proiectul strategiei

A5. Asigurare asistenta si consultanta pentru adoptarea strategiei

Aceasta activitate se va realiza de catre managerul de proiect, asistent si jurist, la birou si pe teren. Se va asigura asistenta si consultanta pentru dezbaterea si adoptarea proiectului strategiei de dezvoltare a resurselor umane de catre administratiile locale sau a unor asociatii ale acestora.

B1. Selectare a 25 operatori retea oportunitati de ocupare

Pentru actualizarea permanenta a panourilor oportunitatilor de ocupare se vor instrui trei serii de cate 15 potentiali operatori dintre care 25 vor fi selectati sa lucreze ca operatori ai retelei.

 1. Contactare parteneri din 50 primarii si scoli primare
 2. Pregatirea selectiei a 45 potentiali operatori retea oportunitati de ocupare
 3. Selectarea a 45 potentiali operatori retea oportunitati de ocupare
 4. Pregatirea sesiunii de instruire
 5. Instruire a 45 potentiali operatori retea oportunitati de ocupare
 6. Selectare a cel putin 25 operatori retea oportunitati de ocupare din cel putin 25 comune

B2. Realizarea de materiale informative si de promovare a proiectului.

Materialele informative se vor realiza periodic si se vor printa pentru panourile oportunitatilor de ocupare. Trimestrial, se vor concepe si tipari de catre furnizorii selectati, 1200 pliante A4 de informarea a beneficiarilor.

Anual se vor concepe cate 600 pliante A4 de promovare a proiectului, cate 500 brosuri de prezentare a rezultatelor, 200 tricouri si 200 pixuri inscriptionate. La locatiile cursurilor si seminariilor va fi un banner si pe masini autocolante. Se vor publica comunicate si articole de presa si se vor difuza spoturi radio.

 1. Documentare
 2. Concepere continut materiale informative
 3. Pregatirea licitatiei pentru editare
 4. Derularea licitatiei, selectia furnizorilor pentru editare
 5. Contractarea furnizorului pentru editare
 6. Editare materiale

B3. Realizarea site-ului oportunitatilor de ocupare

Dupa o documentare si un studiu a unor materiale similare se va lansa o licitatie pentru subcontractarea realizarii si intretinerii unui site al retelei oportunitatilor de ocupare.

 1. Documentare
 2. Pregatire selectie subcontractant
 3. Selectare subcontractant
 4. Intocmire site
 5. Administrare site

B4. Distribuirea materialelor informative

Materialele informative se vor distribui pe site si de catre caravana oportunitatilor de ocupare care va posta (alaturi de operatorii locali) materiale informative pe panourile informative, va distribui fluturasi in 50 targuri anuale si la cele 50 seminarii anuale din scoli si va culege informatii despre persoane in cautare de formare si angajare.

 1. Contactare reprezentanti beneficiari
 2. Pregatire deplasare
 3. Diseminare informatii in targuri
 4. Sustinere seminarii in scoli

B5. Fuctionarea retelei oportunitatilor de ocupare

In comunele cu operatorii selectati pentru reteaua oportunitatilor de ocupare se va realiza un contract de colaborare cu primaria sau scoala prin care aplicantul va furniza date privind piata muncii, prin site sau materiale tiparite pe care operatorii le vor afisa pe panourile de ocupare.

 1. Realizarea unui parteneriat cu cel putin 25 primarii si/sau scoli
 2. Montare panouri de informare
 3. Realizare sistem de circulare a informatiilor in retea
 4. Operationalizare retea

C1. Acreditarea ca formatori pentru 8 meserii

Specificul zonei montane ne impune sa acreditam pentru formare in turism, protectia naturii si prelucrarea in mod traditional a materialelor locale ca: lemnul, piatra, fierul, lana, inclusiv pentru constructii si reparatii auto si masini agricole. Aceasta activitate va fi coordonata de expertul pentru informare.

 1. Elaborare curicula
 2. Intocmire dosar acreditare
 3. Obtinere acreditari

C2. Sustinerea programelor de formare

Programele de formare vor fi sustinute in primul an de parteneri, in domeniul in care sunt acreditati, urmand sa formam si noi pe masura ce vom obtine acreditarea. In total ne propunem sa realizam 24 serii cu o medie de 15 cursanti. Tinand cont de dificultatile de deplasare din zona montana, vom tine cursuri in zona, cu beneficiari grupati din 2-3 comune, in locatii inchiriate si cu deplasarea echipei de formatori.

 1. Pregatirea selectiei.
 2. Selectarea.
 3. Pregatirea sesiunii de formare.
 4. Derularea sesiunii.

C3. Furnizarea programelor pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale

Programele pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale vor fi sustinute de noi in teritoriu si vor avea ca obiective planificarea si marketingul. In total ne propunem sa realizam 6 serii cu o medie de 15 cursanti.

 1. Pregatirea selectiei.
 2. Selectarea beneficiarilor
 3. Pregatirea sesiunii de specializare
 4. Derularea sesiunii

C4.Consiliere si asistenta pentru inceperea si dezvoltarea afacerii

Realizate de managerul de proiect si jurist pentru minim 90 beneficiari incepatori in mici afaceri si in activitati independente.

C5. Monitorizare, evaluare si raportare

Toate activitatile vor fi monitorizate permanent, atat ca management cat si ca rezultate, iar trimestrial se va face o evaluare a progresului si se vor intocmi rapoarte.

 1. Monitorizarea managementului.
 2. Monitorizarea rezultatelor.
 3. Evaluarea progresului
 4. Raportare intermediara si finala.

Rezultate asteptate

Dupa realizarea acestui proiect, in mediul rural al Muntilor Apuseni vor exista urmatoarele:

Sustenabilitatea proiectului

Datorita rezultatelor proiectului (studiul situatiei fortei de munca din zona, reteaua de informare cu web site-ul si panourile oportunitatilor de ocupare, acreditarile pentru formare realizate de aplicant, logistica achizitionata si, nu in ultimul rand, experienta acumulata de echipa de implementare), activitatile de informare, completare a bazelor de date despre piata muncii, de formare, consultanta si consiliere se vor realiza cu o diminuarea importanta a costurilor necesare derularii, atat in zona de derulare, cat si in alte zone rurale. Zonele pentru care se poate replica cu succes acest proiect sunt in primul rand alte zone montane, si in special cele din judetele Hunedoara si Caras-Severin, care sunt si zone afectate de incetarea mineritului. Pe langa faptul ca se poate replica cu succes, acest proiect este si foarte necesar in aceste zone, ca si in zonele colinare submontane, unde numai activitatile agricole nu asigura o dezvoltare sustenabila a comunitatilor.

Din pacate, in viitorul apropiat (5-10 ani), nu se poate pune problema autosustinerii integrale a unor astfel de activitati in zona rurala in general si montan rurala in special, singura sursa consistenta fiind fondurile europene si guvernamentale. Singurul castig este ca in zonele derularii acestui proiect si a celor adiacente acestora, costurile se vor diminua cu pana la 35%.

Egalitate de şanse

Tinand cont ca majoritatea beneficiarilor acestui proiect locuiesc in sate izolate de munte, principalul impediment in derularea activitatilor adresate direct lor, cu evitarea descriminării, a fost asigurarea accesului. Din acest motiv, majoritatea acestor activitati se desfasoara in zona, chiar daca aceasta implica costuri relativ mari cu achizitia de masini si costul in sine a deplasarilor. Astfel, culegem informatii prin deplasarea in 600 de catune, caravana oportunitatilor de ocupare duce informatia la sursa pentru 10000 de beneficiari anual iar cursurile de formare si dezvoltare antreprenoriala pentru 500 de beneficiari se realizeaza in zona, ca si majoritatea activitatilor de consultanta si consiliere pentru strategii si inceperea si dezvoltarea afacerilor.

Majoritatea beneficiarilor sunt persoane defavorizate, fiind din comunitati izolate. Acest proiect, asa cum am aratat mai sus, le asigura accesul la informare, formare profesionala si antreprenoriala si la piata muncii, in conditii competitive, fara discriminare de sex, varsta sau nationalitate.

Alte obiective orizontale*:

Tinand cont de misiunea asumata de aplicant si anume „dezvoltarea durabila a comunitatilor din zonele montane”, acordam o pondere importanta obiectivului dezvoltari durabile. Astfel, in termeni de referinta pentru selectarea subcontractorului pentru studiului de dezvoltare a resurselor umane din zona, vom conditiona realizarea unor strategii de dezvoltare durabila. Daca incetarea activitatilor miniere si de preparare duc in sine la o diminuare importanta a poluarii active, alternativele de dezvoltare trebuie sa fie nepoluante. Prin acest proiect vom forma preponderent in domenii foarte putin poluante ca agroturism, IT si domenii legate de protectia naturii si a ariilor protejate (rangeri, custozi, ghizi montani locali,…). Seminariile din scoli vor avea o importanta componenta de educare in scopul protectiei naturii. Din fericire, domeniile mentionate mai sus sunt si cele care raspund potentialului de dezvoltare a zonei, ceea ce le confera in sine o utilitate maxima.

Intrucat in zonele izolate din Muntii Apuseni formarea in domeniul IT este cvasiinexistenta, programele de formare in acest domeniu vor ocupa un procent important. Astfel, din cei 360 de beneficiari ai formarii profesionale, 90 (6 serii a cate 15 cursanti - 2 pe an) vor urma cursuri de operator introducere, prelucrare si validare date, domeniu in care este acreditat partenerul.

Proiectul are ca arie de desfasurare teritorii din 5 judete (Alba, Hunedoara, Arad, Bihor si Cluj) si trei regiuni de dezvoltare( Centru, Vest si Nord-Vest), ceea ce-i confera un caracter interregional, iar studiul de dezvoltare strategica va acoperi o zona specifica (Tara de piatra dupa Geo Bogza) din cele 5 judete.

Necesitatea deplasarii in teren pentru aproape toate activitatile face ca personalul operativ si o buna parte din cel de management sa fie aproape permanent in deplasare, ceea ce da acestor activitati un aspect de caravana, o abordare inovativa a derularii activitatilor.

Cat despre imbatranirea activa, in aceste zone, cu sau fara acest proiect, batranii isi inceteaza activitatea cand cad la pat sau mor.

Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte*:

Prezentul proiect reprezinta continuarea si extinderea unor proiecte derulate anterior de aplicant in zona Apusenilor din Alba, proiecte adresate ONG-urilor, APL-urilor si IMM-urilor pentru dezvoltare si formare profesionala in domeniul turismului si protectiei naturii. Lectia invatata din implementarea acestor proiecte este ca „sansa reusitei este ca activitatile sa se desfasoare in zona”.

In prezent, aplicantul este initiator al unor proiecte in care va fi aplicant sau partener. Astfel, momentan exista un proiect depus si aprobat la (Fondul de Mediu si unul in curs de evaluare la EEA GRANTS) prin care se realizeaza lucrari de conservare si protectie in Muntii Trascau din Apuseni. Persoanele formate profesional prin acest proiect vor fi implicate in derularea si continuarea acestor proiecte. In zona centrala a Muntilor Trascau, APL-uri locale lucreaza la depunerea unei aplicatii pentru DMI 6.1 din POS DRU, in vederea organizarii persoanelor defavorizate din comunitati izolate in asociatii pentru dezvoltarea de intreprinderi sociale. Aceste intreprinderi sociale vor avea nevoie de personal calificat, ceea ce se asigura prin prezentul proiect.

In zona sunt in curs de constituire cel putin 5 microregiuni de tip Leader (2 in Alba, 1 in Hunedoara si 2 in Cluj). Programele de dezvoltare din zona nonagricola vor avea nevoie de personalul calificat prin acest proiect.

Aplicantul, prin centrul de resurse pe care-l detine, a derulat o ampla campanie de informare privind finantarile potentiale pentru zona Apusenilor (POS DRU, POR, POS DCA, POS CCE, POS MEDIU si, nu in ultimul rand, PNDR), iar membrii aplicantului, in calitate de consultanti, participa la scrierea de aplicatii pentru aceste finantari. Toate aceste proiecte vor avea nevoie de personal calificat si acest proiect raspunde acestor necesitati. Calificarile din acest proiect vor fi indispensabile autorizarii activitatilor dezvoltate prin masurile M312 si M313 din PNDR.

Alte informaţii relevante*:

Cu exceptia unor formari profesionale la nivel de APL-uri si pentru turism in unele comune, unele realizate de aplicant, in zona rurala a Apusenilor intram intr-un teren virgin din punct de vedere al informarii si formarii profesionale.

PACHETUL DE FINANTARE AL PROIECTULUI

Nr. crt Costuri (Cheltuieli) Total
1. RESURSE UMANE 3.333.480
2. PARTICIPANTI 420.000
3. ALTE TIPURI DE CHELTUIELI 1.272.228
3.1 DIN CARE DE TIP FEADR (maximum 10% din chelt eligibile) 239.428
4. Rezervă de contingentă (maximum 5%) 210.000
5. Total costuri directe (1 + 2 + 3 + 4) 5.235.708
6. Total Cheltuieli generale de administratie 349.740
7. VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5 + 6) 5.585.448
8. Din care activităţi transnaţionale 0
9. CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI(MIN 2% DIN 7) 111.900
10. ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7 – 9) 5.473.548
11. VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI 342.350
12. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+11) 5.927.798